Eksamen

Eksamen

 

Alle fagmodulerne afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase og ekstern censur.

 

Erhvervscasen er den opgave, som du personligt arbejder med gennem hele uddannelsesforløbet.

 

Vi har valgt at indføre løbende projektopgaver, som skal afleveres i løbet af uddannelsen. Hver projektopgave udgør en del af den endelige rapport, hvilket vil lette dit arbejde i den sidste ende.

 

Når du kommertil den endelige eksamen, er det altså på baggrund af din egen projektrapport, hvilket giver stor sikkerhed og rigtig godt kendskab til stoffet.

 

Prøveeksamen

 

Vi tilbyder en ekstra træningsdag for at afhjælpe eventuel nervøsistet og i det hele taget klæde dig bedst muligt på til at kunne præstere godt i din egen hverdag. Her gennemgår vi præsentationsteknik, og derudover tilbyder vi alle deltagere mulighed for at gå op til en prøveeksamen før den endelige eksamen.

 

Det er god træning at præsentere foran lærerne og de øvrige studerende, og samtidig giver det god mulighed for fornemme, hvor lang tid præsentationen i virkeligheden tager, og hvor du i givet fald skal træne mere.

 

Karakterskala

 

Eksamen bliver bedømt efter 7-skalaen, dvs. at højeste karakter er 12 og laveste er -3.

 

 

 

Copyright (C) 2008 - 2014 InspiMotion