Akademi

Spændende akademi uddannelser

Vi har i flere år udbudt kurser til iværksættere, selvstændige, ledige, mfl.

Nu er vi desuden blevet godkendt til at udbyde kompetencegivende uddannelsesforløb på Akademiniveau.

 

Det betyder at vores uddannelser nu kan vælges som fagmoduler på forskellige akademi uddannelser, f.eks. Ledelse, Innovation, mfl.

 

Alle vores uddannelser giver 10 ECTS points. Det har betydning for dig, hvis du ønsker at benytte fagmodulerne til en samlet akademi-uddannelse, eller tilsvarende. Dette gælder også internationalt.

 

 

Vi forventer løbende at udvide med ekstra fagmoduler og har indtil videre fået godkendelse til at udbyde fagmodulerne:

 

Læs mere om "Coaching og konflikthåndtering"
Læs mere om "Iværksætteri i praksis"
Læs mere om "Ledelse i praksis"

Læs mere om hvert modul ved at klikke på det i menu linien eller direkte på ikonet.

 

 

Individuel opkvalificering

 

I et videnssamfund som vores, der stadig kæmper med efterdønningerne af den globale finanskrise, har det afgørende betydning for vores konkurrenceevne og fortsatte vækstmuligheder at vi kontinuerligt suger ny viden til os.

 

Her er akademi uddannelserne en fantastisk mulighed for dig, så du på forholdsvis kort tid kan tilegne dig ny viden og samtidig opnå bevis på dine nye færdigheder.

 

Vi afslutter nemlig alle uddannelsesforløbene med en mundtlig eksamen (bedømt af ekstern censor) og efterfølgende modtager du dit diplom.

 

 

Dygtige medarbejdere

 

Akademi uddannelserne er også en oplagt mulighed for at opkvalificere dine medarbejdere, eller du kan foreslå din chef at gøre det samme.

 

Fordelene er mange - blandt andet motiverede og engagerede medarbejdere, bedre fastholdelse og større effektivitet og arbejdsglæde i hverdagen.

 

Virksomheden kan tilmelde en eller flere medarbejdere til et åbent uddannelsesforløb. Derudover kan vi tilbyde at afholde uddannelserne som interne virksomhedshold, der kan målrettes virksomheden og jeres udfordringer på et givent område. Virksomheden har mulighed for at ansøge om SVU godtgørelse for de medarbejdere, der deltageri uddannelsen.

 

 

Ekstra bonus for dig

 

Da vi har altid har fået meget ros for vores øvrige kursusforløb, har vi valgt at lade vores måde at gøre tingene på, smitte af på akademiforløbene:

Vi har derfor tilføjet de ordinære fagmoduler ekstra værdi og bonus for dig med:

 

  • Person Profil Analyse
  • Spændende træningsdage
  • Internat på wellnesshotel
  • Foredrag/workshops
  • Vejlederdag
  • Prøveeksamen

Åbne hold eller interne virksomhedshold?

 

Du har flere muligheder for at deltage på en akademi uddannelse hos os.

 

Vi kan tilbyde uddannelsen som 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige under lov om åben uddannelse. Det er så hhv. Jobcenter/a-kasse, der betaler for dig, hvis du er ledig.

 

Disse forløb er åbne hold, og du kan derfor også deltage,hvis du er ansat eller selvstændig. Det er så din arbejdsgiver eller din virksomhed, der betaler for din deltagelse.

 

Du kan i givet fald ansøge om SVU godtgørelse efter de gældende regler, som derefter udbetales til enten virksomheden eller dig selv, afhængigt af om du modtager løn under uddannelsen.

 

Vi kan også tilbyde 8,4 ugers uddannelsesforløb målrettet din virksomhed. Der er mange fordele ved et internt virksomhedshold, både for virksomheden og for medarbejderne.

 

Vil du vide mere? Klik ind på siden med praktiske oplysninger, ring 22 84 40 64 eller send en mail til os.

Godkendt til at udbyde Akademi uddannelser

Vi blev primo februar 2013 godkendt af Erhvervsakademi SydVest til i samarbejde med OKU at udbyde kompetence-givende fagmoduler på akademi niveau (10 ECTS points).

Vi kan tilbyde uddannelserne dels som 6 ugers selvvalgt uddannelse under lov om åben uddannelse, og dels som interne virksomhedskurser.

 

Vi har indgået et strategisk samarbejde med netværket Organisatorisk Kompetence Udvikling.

Vi udbyder i fællesskab lederuddannelser, som kan bruges i praksis, når de studerende kommer hjem i virksomheden.

Copyright (C) 2008 - 2014 InspiMotion